Živjeti svoj dizajn II

Jeste li spremni svoje razumijevanje
Human Design-a podići na viši level?


 

Pridružite se online Human Design tečaju: Živjeti svoj dizajn II

1

Živjeti svoj dizajn II fokusira se na tri područja proučavanja:
A – Svjesne (crne boje) i nesvjesne (crvene boje) aktivacije (osobnost i dizajn)
B - Krugovi: tri grupe krugova i njihova imenovanja u karti
C - Struktura heksagrama: linije 1-6, njihove vrijednosti i frekvencija


2

Ovaj tečaj donosi osobno razumijevanje nečijeg dizajna. Naučit ćete vidjeti bodygraph kao kartu svjesnosti i pratiti kako energija teče kroz tokove (krugove), isto tako, proširiti svoj vokabular kako biste drugima prenijeli osnovne, ali osnažujuće ključne riječi o njihovom dizajnu.

Keynoting je umjetnost tkanja i otključavanja ključnih aspekata dizajna.


3

S naglaskom na rad s vlastitim HD kartama i razmjenu osobnih iskustava, predavanja se odvijaju u sigurnoj i podupirućoj atmosferi kako bi se olakšao napredak u vašim osobnim procesima gdje kroz pregršt primjera i vježbi ćete moći primijeniti i integrirati učenja u svoj svakodnevni život.


Trajanje 6. rujna - 25. listopada 2023.

dr. sc. Jelena Verner, učitelj i analitičar Human Design sustava, edukacije pohađala na Međunarodnoj organizaciji za Human Design u Americi (IHDS)

Ilustracije u tečaju

 

Grupe krugova

U okviru ovog tečaju predavanja će biti usmjerena na svaku grupu krugova, gdje ćete vježbati imenovanje i označavanje svojih aktivacija. To će vam dati dublje razumijevanje vašeg dizajna, njegovih tendencija kretanja energije kao i stjecanje uvida u dizajn drugih.
INDIVIDUALNI - OSNAŽIVANJE

Svaka individualna aktivacija (vrata) ima potencijal za osnaživanje. Kada funkcionirate u skladu sa svojom Strategijom i Autoritetom, individualne aktivacije donose promjenu koja rezultira time da ste više u svojoj moći. Na primjer, osoba s aktiviranim vratima 43 (Unutarnji uvidi, Ajna centar) može osnažiti sebe i druge svojim prodornim uvidima koji mijenjaju način razmišljanja o nečemu.

Individualnost je prvenstveno usmjerena na osnaživanje sebe, a tek sekundarno na osnaživanje drugih.

KOLEKTIVNI - DIJELJENJE

Svaka kolektivna aktivacija (vrata) ima potencijal za dijeljenje. Na primjer, osoba s aktiviranim vratima 18 (Korekcija/Rad na onome što treba popraviti, Splenični centar) može podijeliti svijest o tome što treba ispraviti, npr. dati konstruktivnu kritiku o tome gdje postoji nedostatak u obrascu.

Kolektivna energija prvenstveno je orijentirana na druge i pretpostavlja da će drugi htjeti slušati što ima za reći.

PLEMENSKA - PODRŠKA

Svaka plemenska aktivacija (vrata) ima potencijal podrške. Na primjer, osoba s aktiviranim vratima 19 (Želja/Pristup, Korjenski centar) može podržavati druge u dobivanju onoga što je tada potrebno i zauzvrat, biti podržana od njih u zadovoljavanju vlastitih potreba.

Plemenska podrška je dvosmjerna ulica i može biti puno "zle krvi" ako netko podržava, ali ne dobije podršku zauzvrat.

VAŠA KOMBINACIJA KRUGOVA U KARTI

Na primjer, ako ste pretežno Kolektivnih energija i želite dijeliti svoje spoznaje ali je vaš partner pretežno Individualan i ne želi slušati vaše dijeljenje, koliko god da je spreman osnažiti vas (ili pružiti podršku u slučaju dominacije Plemenskih energija), poznavanje ove dinamike može donijeti više prihvaćanja i produbiti vašu vezu.

Poznavanje vašeg dominantnog kruga tijeka energije vrlo je korisno u odnosima s drugima.

Linije Heksagrama

Proučavanje linija i njihovih vrijednosti otvorit će vam potpuno novu dimenziju u razumijevanju Human Design-a. Svaki heksagram (vrata) imaju 6 linija I-Ching-a. Položaj planeta ne aktivira vrata u cjelini, već vrata u određenoj liniji, a to znači da svaka linija predstavlja specifičan izraz vrata. O vratima možete razmišljati kao o glazbenoj oktavi i liniji kao o pojedinačnim tonovima. Na primjer, linija 1 je sve o istraživanju i temeljima.
Svaka vrata aktivirana na svojoj prvoj liniji aktivno istražuje i proučava svoju temu kako bi pronašla siguran temelj i postala autoritet u toj temi. Koristeći vrata 13 kao primjer (slušanje drugih, G centar), osoba s 13.4 "može eksternalizirati i podijeliti s drugima što je to sve čuo/čula od onih koji su joj se povjerili“. Prolaziti ćemo kroz svih 6 linija te ćete imati priliku govoriti o aktivacijama u Vašim kartama HD.
 

Iskustva polaznika


Pogledajte iskustva polaznika tečaja - Živjeti svoj dizajn I & II.

dr. sc. Jelena Verner

Ovaj tečaj je prilika da odustanete od maštanja o tome kako bi vaš život trebao biti i umjesto toga živite životom koji je uistinu vaš.

Predavanja uključuju 8 online susreta - svako traje 90 min, online sesije su prilika za raspravu i razmjenu iskustava.


  • Puna cijena: 670 eura


Struktura i Syllabus tečaja